نمیدونی چجوری ژست بگیری
ما بهت میگیم
young photographer
انتخاب کن
ژست عکاسی مردانه
بزودی
ژست عکاسی خانوادگی
بزودی
ژست عکاسی بچگانه
بزودی
سخن بزرگان
زندگی مثل یک دوربین است. فقط بر روی آنچه مهم است فوکوس کنید و اوقات خوش را ثبت کنید، با نگاتیوها (منفی ها) پیشرفت کنید و اگر هیچ چیز درست از کار درنیامد، عکس دیگری بگیرید.
cropped yadtoot2 1
وبسایت آموزش عکاسی یادتوت